چگونه ممبر های کانال تلگرام خود را افزایش دهیم ؟

افزایش ممبر تلگرام

۱- تولید محتوای مناسب و ارزشمند

اگر میخواهید مخاطبان را به کانال خود جذب کنید بهترین راه جذب مخاطبین ارائه وتولید مطالب ارزشمند است به طوری که مخاطبین فعلی کانال تشویق شوند تا اقدام کنند به پخش و نشر کانال شما در گروه های دیگری که در آنها عضو هستند و افرادی که در آن گروه ها عضو هستند با دیدن مطالب بازنشر شده از کانال شما و پسندیدن آن به عضویت در کانال شما تشویق شوند ادامه مطلب …

,

ارگونومی شناختی

ارگونومی شناختی از ترکیب دو علم روانشناختی و ارگونومی حاصل شده است. ارگونومی شناختی تعامل انسان، کار و محیط را از بعد شناختی بررسی می کند. این آنالیز در فرآیند طراحی برای کسب اطمینان از ایمنی و پیشگیری از خطاهای انسانی لازم و مفید خواهد بود. ادامه مطلب …