متناسب با توانمندی و ظرفیت خود پیشرفت کنید

استخدام در شرکت سانا کاملاً اختیاری و با میل افراد می‌باشد. سیاست استخدامی شرکت سانا رابطه استخدامی طولانی مدت با همکاران است. در سانا فرصت‌های شغلی و راه پیشرفت برای تک تک افراد یکسان بوده و استخدام صرفاً بر اساس شایستگی، صلاحیت و توانایی‌ها خواهد بود. شرکت در استخدام افراد هیچ‌گونه تبعیضی به واسطه سن، جنسیت، مذهب، قومیت و عواملی از این قبیل نخواهد داشت. این سیاست در همه عرصه‌های استخدام از جمله گزینش، واگذاری پست سازمانی، تشویق و تنبیه، اخراج و برخوردار بودن از مزایا و آموزش‌ها، یکسان و موثر خواهد بود.