نوشته‌ها

,

ارگونومی شناختی

ارگونومی شناختی از ترکیب دو علم روانشناختی و ارگونومی حاصل شده است. ارگونومی شناختی تعامل انسان، کار و محیط را از بعد شناختی بررسی می کند. این آنالیز در فرآیند طراحی برای کسب اطمینان از ایمنی و پیشگیری از خطاهای انسانی لازم و مفید خواهد بود. ادامه مطلب …

انواع روش های یادگیری

با توسعه روش های یادگیری شما می توانید مهارت های خود را ارتقا دهید و بتوانید روش های مختلفی را فرا بگیرید تا یادگیری موضوعات مختلف برای شما بسیار آسان شود. در واقع روش های یادگیری مهارت هایی هستند که برای آموختن به کار گرفته می شود که در تمامی مراحل زندگی فرد می تواند به کار گرفته شود و از آنها استفاده کنند. ادامه مطلب …

,

تکنیک های تقویت مغز و حافظه

راه های متفاوتی برای افزایش توانایی مغز وجود دارد که می توان عملکرد آن را افزایش داد. ادامه مطلب …

روش های تقویت حافظه

توانایی یادگیری می‌تواند مهم‌ترین مهارتی باشد که در زندگی خود خواهید داشت. اگر بخواهید یک موضوع، را به یاد بیاورید، اطلاعات مربوط به آن را از حافظه بازیابی خواهید کرد. در واقع حافظه شبیه دفترچه یادداشت در مغز شما است. حافظه فعال چیزی است که هر روز استفاده می کنیم، پس اگر قویتر باشد، زندگی روزانه ما را خیلی راحت تر می کند. ادامه مطلب …

روش های افزایش کارایی حافظه

متفکران خلاق باید قادر باشند اشیا، انسانها و صحنه ها را خلق کنند. آنان باید بتوانند بین اشیا و پدیده ها ارتباط های جدید برقرار کنند. البته همۀ انسانها می توانند چنین کارهایی را انجام دهند علت این امر آن است که بسیاری از جوامع برای این نوع توانایی اهمیت زیادی قائل نیستند. آنها اغلب به حفظ کردن مطالب و مهارتهای زبانی (کلامی) ارزش زیادی می دهند. ادامه مطلب …