نوشته‌ها

,

ساختار ماتریسی

یکی از اشکال ابتدایی هر سازمان ساختار ماتریسی می باشد که هر سازمانی برای پیش برد اهداف از آن استفاده می کند. روال کار ساختار ماتریسی به این گونه است که کارمندان بر اساس عملکردهایی که انجام می دهند به مدیران گزارش می دهند. این روش برای موثر سازی عملکرد کارکنان تنظیم شده است که در بر گیرنده فعالیت هایی است که در جهت اهداف سازمان به کار گرفته می شود.

 

ادامه مطلب …

, ,

توسعه سازمانی

به مجموعه از فرآیندها و فعالیت هایی که با هدف بهبود سازمان باشد توسعه سازمانی گفته می شود. توسعه سازمانی به منظور افزایش کارایی و بهبود عملکرد نیروی انسانی به اثربخشی سازمان کمک می کند. ادامه مطلب …

,

تدوین استراتژی

سازمان ها جهت بقا و رشد خود در محیط رقابتی و ناپایدار امروزی ناگزیر از پذیرش استراتژی محوری می باشند و برای خروج از این چالش بایستی به فرایند مدیریت استراتژیک تکیه زنند. ادامه مطلب …

,

تعارض در سازمان و روش های حل تعارض

اختلافی که بین اهداف و نقش فرد با یک نفر یا در یک گروه ایجاد می شود تعارض در سازمان می گویند که باعث ایجاد عدم تفاهم و تطبیق می شود. ادامه مطلب …

,

دانش سازمانی

امروزه یکی از مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های هر سازمانی، دانش است. دانش سازمانی در دنیای پیچیده امروز، به سرعت درحال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمان ها است و کمتر کسی در ضرورت تحول شیوه های مدیریت سازمانی برای تطبیق با ویژگی های عصر جدید تردید دارد و هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقا همه ت اش خود را در مدیریت دانش به کار گیرد. ادامه مطلب …

,

حفظ نیروی انسانی

در سازمان هایی که نیروی انسانی جایگاه بالایی دارند، دیدگاه مدیران از نوع سرمایه گذاری راهبردی است و نیروهای انسانی خود را برای حرکت های خلاق و دانش محور پرورش می دهند.  ادامه مطلب …

تعارض سازمانی

یکی از مهمترین عارضه های رفتار گروهی تعارض می باشد. مدیری که اصول تعارض و مذاکره را می داند بهتر می داند در این موقعیت ها و شرایط چگونه برخورد کند که موفق باشد. ادامه مطلب …

, ,

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی را می توان نقطه ای برای شروع و پویایی در یک سازمان دانست که بر مجموعه ارزش ها و باورهای سازمان تاثیر می گذارد. فرهنگ سازمانی زمینه تغییر در سازمان می باشد و به عنوان هدف تغییر در سازمان عنوان می شود.  ادامه مطلب …

,

تعهد سازمانی

تعهدی که هر یک از کارمندان در سازمان یا شرکتی که در آنجا فعالیت می کنند تعهد سازمانی می باشد که بر اساس وظایف و مسئولیت های کارمندان ارزیابی می شود. فرد با نگرشی که به سازمان دارد اهداف و ارزش های سازمان را قبول می کند و برای تلاش در این سازمان متعهد و وفادار می باشد.  ادامه مطلب …

,

تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار سازمانی

امروزه در سازمانها با تمرکز و با ایجاد محیطی پویا برای داشتن ساختار منعطف و بهره بری بیشتر به صورت گروهی کار می کنند و تا به اهداف سازمانی بهتر دست یابند. ادامه مطلب …