نوشته‌ها

, ,

افزایش کیفیت کاری کارمندان

نارضایتی از کار زندگی خصوصی افراد را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. حتی نارضایتی کارمندان باعث ایجاد هزینه های بسیاری می شود. بنابراین مدیران باید به دنبال راهی برای افزایش کیفیت کاری کارمندان باشند چرا که یک عامل مهم برای سودآوری شرکت کارمندان می باشند. ادامه مطلب …

,

اشتباهات یک مدیر که در سازمان تاثیرگذار می باشد

یکی از ویژگی‌هایی که برای یک رهبر مهم است که داشته باشد ریسک پذیری او در برخورد با مسائل است. بسیار مهم است که نسبت به موضوعات و مشکلاتی که باعث شکست شما می شود آگاه باشید.  ادامه مطلب …

,

موانع تغییر در سازمان ها

تغییر به عنوان واقعیتی برای هر سازمانی وجود دارد اگر تغییر وجود نداشت برنامه ریزی هم مشکل نبود اما تغییر یکی از ملزمات در سازمان های امروزه است. مدیران معتقدند برای ارزیابی بهتر، کارمندان باید توانایی تغییر را داشته باشند و خود را منطبق بر شرایط سازمان کنند. معمولا اولین تغییر برای کارمندان آسان نبوده اما این را باید بدانیم که یکنواختی نیز باعث رخوت شده و بهره وری سازمان را کاهش می دهد.  ادامه مطلب …

,

روش های مدیریت نوین

به مجموعه فرآیند های برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، سازماندهی ، هدایت و کنترل ، برای رسیدن به اهدافی که در سازمان وجود دارد مدیریت می گویند. مدیریت موثر تصمیم های درستی را اتخاذ می کند تا به نتایج مطلوبی دست یابد. ادامه مطلب …

,

مدیران پیشرو و مدیران بزرگ چگونه افراد هوشمند را می یابند

تناسب شخص وشغل از مهم ترین وجوه موثر بر موفقیت افراد و سازمانهاست . وقتی فردی در شغل یا نقشی قرار می گیرد که با روحیات علائق و ویژگی های شخصی و شخصیتی او سازگار است دنیای از موفقیت آغاز می شود. ادامه مطلب …

وبینارهای مدیریتی راهی عالی برای به روز بودن مدیران پر مشغله

وبینار چیست ؟ ترکیبی از  دو واژه وب و سمینار .یعنی تجربه استفاده از یک سمینار یا کلاس درس داخل محیط وب ! ادامه مطلب …

,

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

نیروی انسانی ، مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین عامل، از منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، کلیه کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، سرپرستان، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در سطوح مختلف شغلی دربرمی گیرد واشتغال از جمله مسائلى است که همیشه، دولت‏ها و ملت‏ها را به خود مشغول داشته است. ادامه مطلب …