نوشته‌ها

,

سطوح مدیریت تعارض

امروز صاحبنظران مدیریت براین باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمانها و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمانها اعم از صنعتی، اداری، خدماتی، آموزشی و مانند آنهاست. ادامه مطلب …

, ,

مدیریت از راه ارزش ها

سازمان هایی که می خواهند در سطح گسترده فعالیت کنند نیاز است که برای بقای خود رقابت داشته باشند. در فضای گسترده جهانی کسب و کار، سازمان ها با اتکا به مهارت های خود و توانایی ها خود را زنده نگاه می دارند.  ادامه مطلب …

, ,

مدیریت اثربخش

امروزه مهارت های اثربخش مدیران توسعه یافته و سازمان ها برای مقابله با چالش ها به فردی که مهارت های لازم را داشته باشد نیاز دارد. این مهارت ها کمک می کند که میزان اثربخشی افزایش یافته و موجب موفقیت می شود. مدیری که توانمند باشد این توانایی را دارد که از استعدادهای سازمان و کارمندان در جهت افزایش بهره وری استفاده نماید.  ادامه مطلب …

, , ,

مدیریت ذره بینی

در مدیریت ذره بینی، مدیران به کنترل بیش از اندازه و غیر ضروری کارکنان می پردازند و به جزئیات کاری توجه بسیار می کنند. به همین خاطر توانایی تحلیل کل سیستم را نخواهند داشت و احترام و اعتماد کارکنان از آنها ساقط می شود.  ادامه مطلب …

, ,

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اقداماتی است که عملکرد کارمند را تحت تاثیر قرار می دهد در واقع نقشی است که در همه‌ی سازمان‌های بزرگتر از یک نفر، معنا دارد و بعد از بزرگتر شدن سازمان به عنوان واحد مدیریت منابع انسانی شمرده می شود. ادامه مطلب …

, ,

مدیریت دانش

امروزه سازمان ها از تنوع زیاد و در تغییرات سریع هستند و آن ها در یک محیط رقابتی هستند که کوچکترین اشتباه می تواند آن ها را از چرخه کسب و کار بیرون اندازد. ادامه مطلب …

تفاوت استراتژیک و تاکتیک

به مجموعه از طرح و برنامه ریزی که راه رسیدن به اهداف را مشخص می کند استراتژی می گویند، و تصمیم گیری هایی که رد شرایط محتلف تغییر می کنند تاکتیک می گویند. ادامه مطلب …

, ,

مدیریت جامع کیفیت

مدیریت جامع کیفیت به فرآیندی گفته می شود که در آن مدیران با همکاری کارکنان و مشتریان، به بهبود کیفیت می پردازند. این گونه مدیریت نگرشی متفاوت در نحوه مدیریت است. در واقع یک فرهنگ مشارکتی است که خدمات و تولیدات با کیفیت عالی به مشتریان ارائه می دهد.  ادامه مطلب …

,

افزایش کارایی روزانه

یکی از عوامل موفقیت مدیریت زمان است و مهارت های مدیریت زمان را می توان از طریق تمرین کسب کرد. ادامه مطلب …

,

روش های مدیریت نوین

به مجموعه فرآیند های برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، سازماندهی ، هدایت و کنترل ، برای رسیدن به اهدافی که در سازمان وجود دارد مدیریت می گویند. مدیریت موثر تصمیم های درستی را اتخاذ می کند تا به نتایج مطلوبی دست یابد. ادامه مطلب …