نوشته‌ها

رویای بزرگ خود را پیدا کنید

رویای بزرگ

موضوع هزاران فیلم سینمایی، کتاب پرفروش و آهنگ های محبوب همین جمله به ظاهر ساده و بدیهی است… چون هرکسی یک رویایی دارد. اما متاسفانه… همه رویای شان را دنبال نمیکنند. ادامه مطلب …

,

زندگی موفق

برای رسیدن به موفقیت لازم است که تمام ابعاد وجودی انسان پیشرفت کند. موفقیت برای هر فردی یک تعریفی دارد و هر شخصی با توجه به شرایط خود برداشتی متفاوتی از موفقیت دارد.

اما به طور کلی می توان موفقیت این طور تعریف کرد که موفقیت به دست آوردن یک چیز مشخص می باشد. وقتی اهداف را برای خود تعیین کردی مسیر مشخصی را برای رسیدن به این اهداف باید مشخص کنید و سپس قدم در این راه بگذارید. ادامه مطلب …

چگونه جز ۳ درصد افراد موفق جهان باشیم

طبق آمارهایی که انجام شده است فقط ۳ درصد از افراد جهان دارای هدف هستند. بدیهی است افرادی که دارای هدف هستند موفق هستند و هر روز به این موفقیت افزوده می شود. اگر نگاهی به زندگی افراد موفق دنیا نظیر برایان تریسی و آنتونی رابینز بیندازیم می بینیم با هدف گذاری توانسته اند به ثروتی عظیم دست یابند. ادامه مطلب …

,

اشتباهات یک مدیر که در سازمان تاثیرگذار می باشد

یکی از ویژگی‌هایی که برای یک رهبر مهم است که داشته باشد ریسک پذیری او در برخورد با مسائل است. بسیار مهم است که نسبت به موضوعات و مشکلاتی که باعث شکست شما می شود آگاه باشید.  ادامه مطلب …

مهارت های هدف گذاری

هدف گذاری درست گام مهمی در هر سازمان است. برای رسیدن به مقصد مورد نظر باید برنامه ای تنظیم کرد و طبق آن برنامه پیش رفت. تعیین هدف می تواند از دوباره کاری جلوگیری کند و مسیر زندگی فردی و سازمانی را مشخص می کند به همین خاطر است که بسیار مهم و حیاتی است.  ادامه مطلب …

, ,

مدیریت هدف گرا

مدیریت مبتنی بر هدف به مشارکت افراد سازمانی برای رسیدن به اهداف می گویند. اقداماتی که برای هر پرسنل مشخص می کنند تا به اهداف تنظیم شده برسند. ادامه مطلب …

,

عوامل موثر برای رسیدن به هدف

وقتی بلندمدت فکر می کنید و اولویت ها و تصمیم های خود را بر طبق هدف هایی که در آینده دارید تنظیم می کنید، کیفیت زندگی شما عوض می شود و شرایط برایتان بهتر می شود. افرادی که آینده نگر هستند برای رسیدن به موفقیت سختی های زیادی را تحمل می کنند.  ادامه مطلب …

راه های تبدیل آرزو به هدف

آرزو و هدف با هم متفاوت هستند. آرزو  دور و دراز است در حالی که هدف ، قابل دسترس ، واضح و روشن است. زمان با ارزش ترین دارایی انسان است و از آن برای رسیدن به موفقیت استفاده بهینه کنید. ادامه مطلب …

,

تفاوت بین هدف و آرزو

 هدف یعنی چیزی را آنقدر زیاد می‌خواهید که حاضرید برای رسیدن به آن برنامه بریزید و اقدام و تلاش کنید.  ادامه مطلب …

هدف گذاری اهداف

برای موفق شدن در هر کاری نیاز به مشخص کردن اهداف است. مشخص کردن اهداف می تواند مسیر ما را برای رسیدن به موفقیت تغییر دهد. ادامه مطلب …