نوشته‌ها

, ,

راه های برخورد با بی انگیزگی کارمندان

انگیزه است که به رقتارها و تلاش های ما شکل می دهد و به عنوان عاملی درونی محسوب می شود تا انسان را به سوی هدف هایش راهنمایی کند. به عبارت دیگر انگیزه یعنی یعنی آنچه انسان را به کاری وامی دارد و او را به جهت خاصی سوق می دهد. ادامه مطلب …

,

حفظ نیروی انسانی

در سازمان هایی که نیروی انسانی جایگاه بالایی دارند، دیدگاه مدیران از نوع سرمایه گذاری راهبردی است و نیروهای انسانی خود را برای حرکت های خلاق و دانش محور پرورش می دهند.  ادامه مطلب …

,

موانع تغییر در سازمان ها

تغییر به عنوان واقعیتی برای هر سازمانی وجود دارد اگر تغییر وجود نداشت برنامه ریزی هم مشکل نبود اما تغییر یکی از ملزمات در سازمان های امروزه است. مدیران معتقدند برای ارزیابی بهتر، کارمندان باید توانایی تغییر را داشته باشند و خود را منطبق بر شرایط سازمان کنند. معمولا اولین تغییر برای کارمندان آسان نبوده اما این را باید بدانیم که یکنواختی نیز باعث رخوت شده و بهره وری سازمان را کاهش می دهد.  ادامه مطلب …

,

تعهد سازمانی

تعهدی که هر یک از کارمندان در سازمان یا شرکتی که در آنجا فعالیت می کنند تعهد سازمانی می باشد که بر اساس وظایف و مسئولیت های کارمندان ارزیابی می شود. فرد با نگرشی که به سازمان دارد اهداف و ارزش های سازمان را قبول می کند و برای تلاش در این سازمان متعهد و وفادار می باشد.  ادامه مطلب …

,

مدیریت دانش

تغییرات این دنیا اجتناب ناپذیر است ! سازمان هایی که با تغییرات منطبق می شوند و اهمیت بیشتری برای دانش و اطلاعات به منظور بهبود و ارائه خدمات دارند.  ادامه مطلب …

,

ایجاد انگیزه در کارمندان

اهداف کارمندان همان اهداف شرکت هستند که برای رسیدن به آنها تلاش می کنند و هر شکست و پیروزی برای شرکت به معنای شکست و پیروزی برای کارمندان نیز محسوب می شود. وقتی اهداف و برنامه‌های شرکت و کارمندان با همدیگر تطابق داشته باشند برای کارمندان ایجاد انگیزه می شود تا برای رسیدن به اهداف همه توان خود را بگذارند. انگیزه انسان را وا می دارد تا برای رسیدن به هدفی تلاش کند. ادامه مطلب …

, ,

۱۴ اصل دمینگ

مدیران‌ با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و تکنولوژی‌ باید خود و شرکت را نیز با این تغییرات هماهنگ کنند و امکاناتی که برای پیشرفت لازم دارند را فراهم کنند. یکی از این امکانات این است که استعدادهای افراد را بشناسد و افراد را در جای مناسب خود قرار دهند و شرایط محیطی مناسبی را ایجاد کنند و زمانی که این علاقه در کارمندان ایحاد شد دیگر نیازی به کنترل آنها نیست. ادامه مطلب …

,

شیوه های ارتباط با کارمندان

مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به  هدف هایی که در سازمان وجود دارند. مدیران باید مهارت های کارمندان را بشناسند و از آنها در جهت تحقق اهداف استنفاده کنند. برای رسیدن به اهداف مدیران اجرایی باید ارتباط های بسیاری با کارمندان داشته باشند. ادامه مطلب …

۸ دلیل برای اخراج یک کارمند

گاهی اوقات هر قدر هم که محافظه‌کار باشید، باز هم اخراج برخی کارمندان اجتناب‌ناپذیر است. ادامه مطلب …